คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย
07
เมษายน
2564
07.04.2564
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2564 กรมอนามัย

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2564 กรมอนามัย

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

กิจกรรมสำนัก
13.01.2564
หลักการ 5ส. กับการต้านภัยคุกคามจากหนูนำโรค

หนู เป็นสัตว์นำโรคที่สำคัญที่ก่อให้เกิดโรคในคน เช่น โรคฉี่หนู โรคกาฬโรค รวมทั้งสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สิน และสิ่งของ ซึ่งสถานที่ทำงาน เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มักพบหนูจำนวนมาก ทำให้อุปกรณ์ สิ่งของ ในสำนักงานเกิดความเสียหาย ดังนั้น การจัดการหนูต้องทำลายแหล่งอาหาร และจัดการแบบยกรัง เพราะเราไม่สามารถกำจัดแบบทีละตัวได้ หลัก 5ส. จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สำคัญมากในการลดความเสี่ยง และจัดการแหล่งเพาะพันธุ์หนูในสำนักงาน หลักการ 5ส. ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด ถูกสุขลักษณะ และสร้างนิสัย หากเจ้าหน้าที่ในองค์กรร่วมกัน จัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้สะอาด ไม่มีเศษอาหาร สิ่งของรกรุงรัง อันเป็นแหล่งที่อยู่ของหนู ก็สามารถจัดการหนูได้แบบถึงต้นตอได้

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2021 / 04
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนัก ว.
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก